ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Twenty years of academic family medicine [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2013; 17(3): 95-95 | DOI: 10.2399/tahd.13.00095

Twenty years of academic family medicine

Okay Başak1


Akademik aile hekimliği 20 yaşında

Okay Başak1
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi Bafl Editörü; Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Prof. Dr., Aydın


Okay Başak. Twenty years of academic family medicine. Türk Aile Hek Derg. 2013; 17(3): 95-95
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale