ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
THE USE OF PSYCHOMETRIC SCALES IN PRIMARY CARE [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2005; 9(1): 26-31

THE USE OF PSYCHOMETRIC SCALES IN PRIMARY CARE

Serpil Aydın1
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Isparta; Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr.

Keywords: Primary care, mental health, scale, diagnosis, mental disorders

Birinci Basamakta Psikiyatrik Değerlendirme Ölçeklerinin Kullanımı

Serpil Aydın1
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Isparta; Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr.

Anahtar Kelimeler: Ruh sağlığı, ölçek, birinci basamak, tanı, ruhsal hastlık

Serpil Aydın. THE USE OF PSYCHOMETRIC SCALES IN PRIMARY CARE. Türk Aile Hek Derg. 2005; 9(1): 26-31
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale