ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
KASABACH-MERRITT SYNDROME IN A NEONATE [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2002; 6(2): 87-89

KASABACH-MERRITT SYNDROME IN A NEONATE

Selçuk Mıstık1, Gülşen Sönmezışık2, Nihal Demirel3, Abdurrahman Kara4, İ. Lale Atahan5, Sezen Sarıbaş6
1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Uzmanı
2Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şef Yardımcısı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
3Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
4Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Pediyatrik Hematoloji Uzmanı
5Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Prof. Dr.
6Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şefi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Keywords: Kasabach Merritt Syndrome, radiotherapy, corticosteroids

Yenidoğanda Kasabach-Merritt Sendromu*

Selçuk Mıstık1, Gülşen Sönmezışık2, Nihal Demirel3, Abdurrahman Kara4, İ. Lale Atahan5, Sezen Sarıbaş6
1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Uzmanı
2Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şef Yardımcısı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
3Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
4Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Pediyatrik Hematoloji Uzmanı
5Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Prof. Dr.
6Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şefi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Anahtar Kelimeler: Kasabach-Merritt Sendromu, radyoterapi, kortikosteroidler

Selçuk Mıstık, Gülşen Sönmezışık, Nihal Demirel, Abdurrahman Kara, İ. Lale Atahan, Sezen Sarıbaş. KASABACH-MERRITT SYNDROME IN A NEONATE. Türk Aile Hek Derg. 2002; 6(2): 87-89
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale