ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
A REVIEW OF CONGENİTAL MALFORMATIONS [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 1999; 3(2): 40-46

A REVIEW OF CONGENİTAL MALFORMATIONS

Füsun Ersoy1, Mehmet Ersoy2, Mehmet Yalçın3
1Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Yönetimi ABD,Aile Hekimliği Uzmanı,Doç.Dr.
2Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Temel Sağlık bilimleri ABD,Anatomi Uzmanı,Doç.Dr.
3Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Yönetimi,ABD,Biyoistatistik Uzmanı.

Keywords: Congenital malformations,incidence,etiology,teratogen

KONJENİTAL MALFORMASYONLARA BİR BAKIŞ

Füsun Ersoy1, Mehmet Ersoy2, Mehmet Yalçın3
1Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Yönetimi ABD,Aile Hekimliği Uzmanı,Doç.Dr.
2Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Temel Sağlık bilimleri ABD,Anatomi Uzmanı,Doç.Dr.
3Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Yönetimi,ABD,Biyoistatistik Uzmanı.

Anahtar Kelimeler: Konjenital malformasyon,İnsidans,etiyoloji,teratojen

Füsun Ersoy, Mehmet Ersoy, Mehmet Yalçın. A REVIEW OF CONGENİTAL MALFORMATIONS. Türk Aile Hek Derg. 1999; 3(2): 40-46
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale