ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Our journal continues its presence with quality publications in the 20th year [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2017; 21(1): 1-1 | DOI: 10.15511/tahd.17.00101

Our journal continues its presence with quality publications in the 20th year

Esra Saatçı1
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi Baş Editörü ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Prof. Dr., Adana


Dergimiz 20. yılında varlığını kaliteli yayınlarla sürdürüyor

Esra Saatçı1
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi Baş Editörü ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Prof. Dr., Adana


Esra Saatçı. Our journal continues its presence with quality publications in the 20th year. Türk Aile Hek Derg. 2017; 21(1): 1-1
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale