ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
An Education Study on the Medication Compliance of 60 Years and Older Individuals [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2022; 26(3): 88-94 | DOI: 10.54308/tahd.2022.81300

An Education Study on the Medication Compliance of 60 Years and Older Individuals

Müge Yüksel Güner1, Melike Kara2, Nurtaç Kavukcu3, Murat Çevik4, Yasemin Gören5, Dilber Kocaarslan4, Tijen Şengezer6, Dilek Aslan7
1Administrative Unit, Güdül District Public Hospital, Ankara, Turkey
2Ankara Provincial Health Directorate, Public Health Precidency, Ankara, Turkey
3WHO Country Office, Ankara, Turkey
4Family Health Center, Güdül District Public Hospital, Ankara, Turkey
5Bozüyük State Hospital, Department of Family Medicine, Bilecik, Turkey
6Family Medicine Clinic, Keçiören Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
7Hacettepe University, Faculty of Medicine, Public Health, Ankara, Turkey

Background: In old age, taking medications in the desired dosage contributes to health and well-being and is therefore an essential component of the effectiveness of treatments and ultimately the desired impact on public health and reduction of health care budgets. However, it is known that medication compliance among older persons is frequently not at the desired level. Therefore, this study aimed to determine the medication compliance after patient education was applied among 60 years of age and over individuals in two healthcare facilities in Ankara, Turkey.
Methods: This study was conducted in two public hospitals between March and July 2019. 315 people aged 60 and over participated in the study. One hundred and sixty-one participants who received regular health services (without medication compliance education) were in Group 1, and 154 participants who received medication compliance education were in Group 2. The education tool was the “teach-back” method. SPSS 23.0 program was used for data entry and analysis. P values less than 0.05 were indicated for statistical significance.
Results: Participants who received education showed a statistically significant improvement in their capacity to understand the long-term benefits of drugs, their side effects, and storage conditions, as well as their knowledge of when the drugs should not be taken and their ability to repeat information about the drugs used (p<0,05).
Conclusion: This study has revealed that medication compliance among older individuals can be increased with appropriate communication and training method like the “teach-back” method in healthcare settings. Time allocated by health workers in this regard has the potential to respond to compliance-related needs. It is recommended that such techniques be integrated into routine health service models.

Keywords: Aged, medication, medication compliance, education

Altmış Yaş ve Üzeri Hastaların İlaç Uyuncu Konulu Bir Eğitim Çalışması

Müge Yüksel Güner1, Melike Kara2, Nurtaç Kavukcu3, Murat Çevik4, Yasemin Gören5, Dilber Kocaarslan4, Tijen Şengezer6, Dilek Aslan7
1Güdül İlçe Devlet Hastanesi, İdari Birim, Ankara, Türkiye
2Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü, Ankara, Türkiye
3Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi, Ankara, Türkiye
4Güdül İlçe Devlet Hastanesi, Aile Sağlığı Merkezi, Ankara, Türkiye
5Bozüyük Devlet Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, Bilecik, Türkiye
6Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, Ankara, Türkiye
7Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı, Ankara, Türkiye

Amaç: Yaşlılık döneminde hastalık sıklığı ve kullanılan ilaç sayısı artmaktadır. Bu dönemde ilaç uyuncunun istenilen düzeyde olması yaşlı bireylerin sağlık ve iyilik hâllerine katkı sağlamaktadır. Bununla birlikte, yaşlıların ilaç uyuncunun istenildiği düzeyde olmadığı bilinmektedir. Bu araştırmada, sağlık kurumuna başvuran 60 yaş ve üzeri hastalara yönelik verilen bir eğitim sonrası ilaç uyuncunun belirlenmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Araştırma, Mart-Temmuz 2019 döneminde iki kamu hastanesinde yapılmıştır. Araştırmaya 60 yaş ve üzeri 315 kişi katılmıştır. Katılımcıların 161’i rutin hizmetlerin sürdüğü (ilaç uyuncunu artırmaya yönelik eğitim verilmeyen) Grup 1’de ve 154’ü ilaç uyuncunu artırmaya yönelik eğtim verilen Grup 2’de yer almıştır. Araştırma kapsamında eğitim “öğrenileni geri anlatma tekniği” ile yapılmıştır. Veri girişi ve analizi için SPSS 23.0 istatistiksel paket programı kullanılmıştır. Analizlerde p değerinin 0.05’in altında olması istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.
Bulgular: Eğitim alan katılımcılar arasında ilaçların uzun süreli yararını öğrenme, yan etkilerini bilme, saklama koşullarını öğrenme, ilaçların ne zaman alınmayacağını bilme, kullanılan ilaçlarla ilgili bilgileri tekrarlama kapasitelerinde istatistiksel olarak anlamlı iyileşme kaydedilmiştir (p<0.05).
Sonuç: Bu araştırma, sağlık kurumlarında “öğrenileni geri anlatma tekniği” gibi uygun bir eğitim yöntemi kullanılarak yaşlı bireylerin ilaç uyuncunun geliştirilebileceğini ortaya koymuştur. Sağlık çalışanının bu konuya ayıracakları yeterli süre yaşlıların bu konudaki gereksinimlerine yanıt verebilir. Bu gibi tekniklerin rutin sağlık hizmet modellerine entegre edilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yaşlı, tedavi, uyunç, ilaç uyuncu, eğitim

Müge Yüksel Güner, Melike Kara, Nurtaç Kavukcu, Murat Çevik, Yasemin Gören, Dilber Kocaarslan, Tijen Şengezer, Dilek Aslan. An Education Study on the Medication Compliance of 60 Years and Older Individuals. Türk Aile Hek Derg. 2022; 26(3): 88-94

Corresponding Author: Tijen Şengezer, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale