ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Experiences of The EYFDM (European Young Family Doctors’ Movement) Preconference Exchange Program and LOVAH Congress in the Netherlands in 2024 [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2024; 28(2): 67-74 | DOI: 10.54308/tahd.2024.82787

Experiences of The EYFDM (European Young Family Doctors’ Movement) Preconference Exchange Program and LOVAH Congress in the Netherlands in 2024

Gülşah Onur1, Hande Büyükdağ2, Aydan Güzel3
1Hacettepe University, Faculty of Medicine, Department of Family Medicine, Ankara, Türkiye
2Health Sciences University, İzmir Tepecik Training and Research Hospital, Department of Family Medicine, İzmir, Türkiye
3Akşehir District Health Directorate, Konya, Türkiye

Keywords: Primary Health Care, Conferences and Congresses, International Perspectives, Professional Competence, Professional Practice

2024 Hollanda EYFDM Prekonferans Değişim Programı ve LOVAH Kongresi Deneyimleri

Gülşah Onur1, Hande Büyükdağ2, Aydan Güzel3
1Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
3Akşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü, Konya, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Aile Hekimliği, Konferanslar ve Kongreler, Uluslararası Bakış Açıları, Mesleki Yeterlilik, Profesyonel Uygulama

Gülşah Onur, Hande Büyükdağ, Aydan Güzel. Experiences of The EYFDM (European Young Family Doctors’ Movement) Preconference Exchange Program and LOVAH Congress in the Netherlands in 2024. Türk Aile Hek Derg. 2024; 28(2): 67-74

Corresponding Author: Gülşah Onur, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale