ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
A case report about unsafe use of internet: online harassment [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2012; 16(3): 127-129 | DOI: 10.2399/tahd.12.127

A case report about unsafe use of internet: online harassment

Mustafa Talip Şener1, Turan Set2, Onur Burak Dursun3
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Yard. Doç. Dr., Erzurum
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Yard. Doç. Dr., Erzurum
3Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh ve Hastalıkları Hastalıkları Anabilim Dalı, Yard. Doç. Dr., Erzurum

Keywords: Key words: Harassment, internet, acute stress disorder

Güvensiz internet kullanımı ile ilgili bir olgu sunumu: Sanal taciz

Mustafa Talip Şener1, Turan Set2, Onur Burak Dursun3
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Yard. Doç. Dr., Erzurum
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Yard. Doç. Dr., Erzurum
3Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh ve Hastalıkları Hastalıkları Anabilim Dalı, Yard. Doç. Dr., Erzurum

Anahtar Kelimeler: Taciz, internet, akut stres bozukluğu.

Mustafa Talip Şener, Turan Set, Onur Burak Dursun. A case report about unsafe use of internet: online harassment. Türk Aile Hek Derg. 2012; 16(3): 127-129
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale