ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
THE VIEWS OF GENERAL PRACTITIONERS ON PRIMARY HEALTH CARE AND FAMILY MEDICINE [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2002; 6(1): 36-41

THE VIEWS OF GENERAL PRACTITIONERS ON PRIMARY HEALTH CARE AND FAMILY MEDICINE

Okay Başak1, Eralp Atay2, Didem Polatlı3
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Yard. Doç. Dr.
2Verem Savaş Derneği Dispanseri, Aydın, Pratisyen Hekim
3Aydın 3 No’lu Merkez Sağlık Ocağı, Pratisyen Hekim

Keywords: Primary care, family medicine/general practice, general practitioner, attitude

Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri ve Aile Hekimliği: Pratisyen Hekimlerin Yaklaşımları

Okay Başak1, Eralp Atay2, Didem Polatlı3
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Yard. Doç. Dr.
2Verem Savaş Derneği Dispanseri, Aydın, Pratisyen Hekim
3Aydın 3 No’lu Merkez Sağlık Ocağı, Pratisyen Hekim

Anahtar Kelimeler: Birinci basamak, aile hekimliği/genel pratisyenlik, pratisyen hekim, tutum

Okay Başak, Eralp Atay, Didem Polatlı. THE VIEWS OF GENERAL PRACTITIONERS ON PRIMARY HEALTH CARE AND FAMILY MEDICINE. Türk Aile Hek Derg. 2002; 6(1): 36-41
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale