ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Since 1997 [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2012; 16(3): 105-106 | DOI: 10.2399/tahd.12.105

Since 1997

Haluk Çağlayaner1
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi Editörü; Uzm. Dr., İstanbul


1997'den bugüne

Haluk Çağlayaner1
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi Editörü; Uzm. Dr., İstanbul


Haluk Çağlayaner. Since 1997. Türk Aile Hek Derg. 2012; 16(3): 105-106
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale