ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
CONGENITAL HYPOTHYROIDISM (CASE REPORT) [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 1998; 2(3): 136-137

CONGENITAL HYPOTHYROIDISM (CASE REPORT)

Ekrem Orbay1, Gülnur Tokuç2
1Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Asistanı
2Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şef Yardımcısı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Doç. Dr.

Keywords: Congenital hypothyroidism, persistent neonatal jaundice, indirect hyperbilirubinemia

KONJENİTAL HİPOTİROİDİ (OLGU SUNUMU)*

Ekrem Orbay1, Gülnur Tokuç2
1Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Asistanı
2Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şef Yardımcısı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Doç. Dr.

Anahtar Kelimeler: Konjenital hipotiroidi, uzayan sarılık, indirekt hiperbilirübinemi

Ekrem Orbay, Gülnur Tokuç. CONGENITAL HYPOTHYROIDISM (CASE REPORT). Türk Aile Hek Derg. 1998; 2(3): 136-137
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale