ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Evaluation of coronary heart disease risk of the families visited by medical students in Adana [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2008; 12(3): 136-141 | DOI: 10.2399/tahd.08.136

Evaluation of coronary heart disease risk of the families visited by medical students in Adana

Sevgi Özcan1, Yücel Uysal1, Nafiz Bozdemir2
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Uz. Dr., Adana
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Prof. Dr., Adana

Keywords: Coronary heart disease, risk factors, family medicine.

Adana’da tıp öğrencilerinin ziyaret ettikleri ailelerin koroner kalp hastalığı riskinin değerlendirilmesi

Sevgi Özcan1, Yücel Uysal1, Nafiz Bozdemir2
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Uz. Dr., Adana
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Prof. Dr., Adana

Anahtar Kelimeler: Koroner kalp hastalığı, risk faktörleri, aile hekimliği.

Sevgi Özcan, Yücel Uysal, Nafiz Bozdemir. Evaluation of coronary heart disease risk of the families visited by medical students in Adana. Türk Aile Hek Derg. 2008; 12(3): 136-141
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale