ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
THE FACTORS THAT EFFECT RECURRENCES, SURVIVAL AND SATISFACTION OF PATIENTS WITH EARLY STAGE BREAST CARCINOMA TREATED WITH BREAST CONSERVING THERAPY [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2006; 10(4): 160-164

THE FACTORS THAT EFFECT RECURRENCES, SURVIVAL AND SATISFACTION OF PATIENTS WITH EARLY STAGE BREAST CARCINOMA TREATED WITH BREAST CONSERVING THERAPY

Ali Aktekin1, Günay Gürleyik1, Seyfi Emir2, Abdullah Sağlam3
1Haydarpaşa Numune Hastanesi, 4. Genel Cerrahi Kliniği, Genel Cerrahi Uzmanı, Başasistan
2Haydarpaşa Numune Hastanesi, 4. Genel Cerrahi Kliniği, Genel Cerrahi Asistanı
3Haydarpaşa Numune Hastanesi, 4. Genel Cerrahi Kliniği, Genel Cerrahi Uzmanı, Prof. Dr

Keywords: Early stage breast carcinoma, breast conserving therapy, wide local excision.

Erken Evre Meme Kanseri Nedeni ile Yapılan Meme Koruyucu Cerrahi Sonrası Nüks, Sağ Kalım ve Hasta Memnuniyetine Etki Eden Faktörler

Ali Aktekin1, Günay Gürleyik1, Seyfi Emir2, Abdullah Sağlam3
1Haydarpaşa Numune Hastanesi, 4. Genel Cerrahi Kliniği, Genel Cerrahi Uzmanı, Başasistan
2Haydarpaşa Numune Hastanesi, 4. Genel Cerrahi Kliniği, Genel Cerrahi Asistanı
3Haydarpaşa Numune Hastanesi, 4. Genel Cerrahi Kliniği, Genel Cerrahi Uzmanı, Prof. Dr

Anahtar Kelimeler: Erken evre meme kanseri, meme koruyucu cerrahi, geniş lokal eksizyon.

Ali Aktekin, Günay Gürleyik, Seyfi Emir, Abdullah Sağlam. THE FACTORS THAT EFFECT RECURRENCES, SURVIVAL AND SATISFACTION OF PATIENTS WITH EARLY STAGE BREAST CARCINOMA TREATED WITH BREAST CONSERVING THERAPY. Türk Aile Hek Derg. 2006; 10(4): 160-164
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale