ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Failure to thrive [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2011; 15(3): 130-134 | DOI: 10.2399/tahd.11.130

Failure to thrive

Meda Kondolot1
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Sosyal Pediatri Ünitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Uzm. Dr., Kayseri

Keywords: Failure to thrive (FTT), child, growth.

Serpilme yetersizliği

Meda Kondolot1
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Sosyal Pediatri Ünitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Uzm. Dr., Kayseri

Anahtar Kelimeler: Serpilme yetersizliği, çocuk, büyüme.

Meda Kondolot. Failure to thrive. Türk Aile Hek Derg. 2011; 15(3): 130-134
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale