ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Patient satisfaction in a primary care setting in Van: a cross-sectional survey study [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2009; 13(3): 137-147 | DOI: 10.2399/tahd.09.137

Patient satisfaction in a primary care setting in Van: a cross-sectional survey study

Tamer Edirne1, Dilek Kuşaslan Avcı2, Burçak Atmaca2
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr., Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Van

Keywords: Patient satisfaction, primary health care, quality of care.

Van ilinde birinci basamakta hasta memnuniyeti: Ankete dayalı kesitsel çalışma

Tamer Edirne1, Dilek Kuşaslan Avcı2, Burçak Atmaca2
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr., Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Van

Anahtar Kelimeler: Hasta memnuniyeti, birinci basamak, sağlıkta kalite.

Tamer Edirne, Dilek Kuşaslan Avcı, Burçak Atmaca. Patient satisfaction in a primary care setting in Van: a cross-sectional survey study. Türk Aile Hek Derg. 2009; 13(3): 137-147
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale