ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Do the core competencies of family medicine relevant to patients’ expectations? [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2012; 16(3): 107-112 | DOI: 10.2399/tahd.12.107

Do the core competencies of family medicine relevant to patients’ expectations?

Dilek Güldal1, Tolga Günvar2, Vildan Mevsim3, Emel Kuruoğlu4, Ediz Yıldırım2
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Prof. Dr., İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Ö¤retim Görevlisi, Dr., İzmir
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Doç. Dr., İzmir
4Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü, Yard. Doç. Dr., İzmir

Keywords: Core competencies of family medicine, patient satisfaction, primary care, qualitative research.

Aile hekimliği çekirdek yeterlilikleri hastaların beklentileri ile uyuşmakta mıdır?

Dilek Güldal1, Tolga Günvar2, Vildan Mevsim3, Emel Kuruoğlu4, Ediz Yıldırım2
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Prof. Dr., İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Ö¤retim Görevlisi, Dr., İzmir
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Doç. Dr., İzmir
4Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü, Yard. Doç. Dr., İzmir

Anahtar Kelimeler: Aile hekimliği temel yeterlilikleri, hasta memnuniyeti, birincil sağlık bakımı, nitel araştırma

Dilek Güldal, Tolga Günvar, Vildan Mevsim, Emel Kuruoğlu, Ediz Yıldırım. Do the core competencies of family medicine relevant to patients’ expectations?. Türk Aile Hek Derg. 2012; 16(3): 107-112
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale