ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
SERUM URIC ACID AS A PROGNOSTIC PARAMETER FOR FETAL OUTCOME: COMPARISON OF NORMAL PREGNANCIES AND GESTOSIS [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 1997; 1(3): 163-165

SERUM URIC ACID AS A PROGNOSTIC PARAMETER FOR FETAL OUTCOME: COMPARISON OF NORMAL PREGNANCIES AND GESTOSIS

A.Neslihan Elbüken1, E.Zeynep Tuzcular Vural2, Nurettin Aka3, Mithat Ayırtman4
1Pendik Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi, Aile Hekimliği Uzmanı.
2Haydarpaşa Numune Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Aile Hekimliği Uzman.
3Haydarpaşa Numune Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Başasistanı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı.
4Haydarpaşa Numune Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Eski Şefi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı.

Keywords: Preeklampsia, uric acid, newborn

YENiDOĞANIN PROGNOZUNUN TAYİNİNDE ÜRİK ASİDİN DEĞERİ: NORMAL VE PREEKLAMPTİK GEBELİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI.

A.Neslihan Elbüken1, E.Zeynep Tuzcular Vural2, Nurettin Aka3, Mithat Ayırtman4
1Pendik Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi, Aile Hekimliği Uzmanı.
2Haydarpaşa Numune Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Aile Hekimliği Uzman.
3Haydarpaşa Numune Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Başasistanı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı.
4Haydarpaşa Numune Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Eski Şefi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı.

Anahtar Kelimeler: Preeklampsi, ürik asit, yeni doğan.

A.Neslihan Elbüken, E.Zeynep Tuzcular Vural, Nurettin Aka, Mithat Ayırtman. SERUM URIC ACID AS A PROGNOSTIC PARAMETER FOR FETAL OUTCOME: COMPARISON OF NORMAL PREGNANCIES AND GESTOSIS. Türk Aile Hek Derg. 1997; 1(3): 163-165
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale