ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
INPATIENT COMPLICATIONS OF ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION* [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2002; 6(2): 58-62

INPATIENT COMPLICATIONS OF ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION*

Füsun Yarış1, Mustafa Dikici1, Ömer Şenkal2
1Taksim Hastanesi, Aile Hekimliği Asistanı
2Taksim Hastanesi, 1. Dahiliye Klinik Şefi, İç Hastalıları Uzmanı

Keywords: Myocardial infarction, complication, localization

Akut Miyokard Enfarktüsünde Hastane İçi Komplikasyonları*

Füsun Yarış1, Mustafa Dikici1, Ömer Şenkal2
1Taksim Hastanesi, Aile Hekimliği Asistanı
2Taksim Hastanesi, 1. Dahiliye Klinik Şefi, İç Hastalıları Uzmanı

Anahtar Kelimeler: Miyokard infarktüsü, komplikasyon, lokalizasyon

Füsun Yarış, Mustafa Dikici, Ömer Şenkal. INPATIENT COMPLICATIONS OF ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION*. Türk Aile Hek Derg. 2002; 6(2): 58-62
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale