ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
THE EVALUATION OF SERVICE GIVEN TO WOMEN IN HAYDARPA?A NUMUNE EDUCATION AND RESEARCH HOSPITAL, FAMILY PLANNING UNIT [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2004; 8(3): 120-124

THE EVALUATION OF SERVICE GIVEN TO WOMEN IN HAYDARPA?A NUMUNE EDUCATION AND RESEARCH HOSPITAL, FAMILY PLANNING UNIT

Işık Gönenç1, E.Zeynep Tuzcular Vural2, Gültekin Köse3, Nurettin Aka4
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Planlaması Ünitesi, Aile Hekimliği Uzmanı.
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Planlaması Ünitesi, Aile Hekimliği Uzmanı, Doç. Dr.
3Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Şefi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı.
4Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Şef Muavini, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı.


Haydarpaşa Numune Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Planlaması Ünitesi Hizmetlerinin Değerlendirilmesi.

Işık Gönenç1, E.Zeynep Tuzcular Vural2, Gültekin Köse3, Nurettin Aka4
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Planlaması Ünitesi, Aile Hekimliği Uzmanı.
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Planlaması Ünitesi, Aile Hekimliği Uzmanı, Doç. Dr.
3Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Şefi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı.
4Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Şef Muavini, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı.

Anahtar Kelimeler: Aile planlaması ünitesi, kontraseptif metod, yasal tahliye, danışmanlık

Işık Gönenç, E.Zeynep Tuzcular Vural, Gültekin Köse, Nurettin Aka. THE EVALUATION OF SERVICE GIVEN TO WOMEN IN HAYDARPA?A NUMUNE EDUCATION AND RESEARCH HOSPITAL, FAMILY PLANNING UNIT. Türk Aile Hek Derg. 2004; 8(3): 120-124
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale