ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
STEPPED HEALTH SERVICE DELIVERY AND PRIMARY HEALTH CARE [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2007; 11(3): 135-139

STEPPED HEALTH SERVICE DELIVERY AND PRIMARY HEALTH CARE

Okay Başak1
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Prof. Dr

Keywords: Health care delivery, primary care, Turkey.

Basamaklandırılmış Sağlık Hizmeti Sunumu ve Birinci Basamak

Okay Başak1
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Prof. Dr

Anahtar Kelimeler: Sağlık hizmeti sunumu, birinci basamak, Türkiye.

Okay Başak. STEPPED HEALTH SERVICE DELIVERY AND PRIMARY HEALTH CARE. Türk Aile Hek Derg. 2007; 11(3): 135-139
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale