ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
THE LAST POINT: DEATH AND DYING [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2005; 9(3): 135-138

THE LAST POINT: DEATH AND DYING

Alis Özçakır1
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr.

Keywords: Death, dying, terminally ill patients, communication

Son Nokta: Ölüm ve Ölmekte Olma

Alis Özçakır1
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr.

Anahtar Kelimeler: Ölüm, ölmekte olma, terminal dönem hastaları, iletişim

Alis Özçakır. THE LAST POINT: DEATH AND DYING. Türk Aile Hek Derg. 2005; 9(3): 135-138
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale