ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Generalized anxiety disorder: prevalence and diagnostic difficulties in primary care [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2009; 13(4): 206-209 | DOI: 10.2399/tahd.09.206

Generalized anxiety disorder: prevalence and diagnostic difficulties in primary care

Mehtap Kartal1, Nilgün Özçakar2
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr., İzmir

Keywords: Anxiety disorders, physicians, family.

Yaygın anksiyete bozukluğu: Birinci basamakta görülme sıklığı ve tanı güçlükleri.

Mehtap Kartal1, Nilgün Özçakar2
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr., İzmir

Anahtar Kelimeler: Anksiyete bozuklukları, hekim, aile.

Mehtap Kartal, Nilgün Özçakar. Generalized anxiety disorder: prevalence and diagnostic difficulties in primary care. Türk Aile Hek Derg. 2009; 13(4): 206-209
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale