ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
FAMILY FUNCTIONS AND ANXIETY LEVELS OF PARENTS OF AURALLY HANDICAPPED CHILDREN [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2001; 5(4): 22-26

FAMILY FUNCTIONS AND ANXIETY LEVELS OF PARENTS OF AURALLY HANDICAPPED CHILDREN

Saliha Antar1, Şakir Özen1, Ömer Özbulut2
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Psikiyatri Uzmanı, Yard. Doç. Dr.
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Psikiyatri Asistanı

Keywords: Aurally handicapped child, parents, anxiety, family functions, psychosocial guidance.

İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARIN ANNE-BABALARINDA AİLE İŞLEV BİÇİMLERİ VE KAYGI DÜZEYLERİ.

Saliha Antar1, Şakir Özen1, Ömer Özbulut2
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Psikiyatri Uzmanı, Yard. Doç. Dr.
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Psikiyatri Asistanı

Anahtar Kelimeler: İşitme engelli çocuk, ebeveyn, anksiyete, aile işlevleri, psikososyal rehberlik.

Saliha Antar, Şakir Özen, Ömer Özbulut. FAMILY FUNCTIONS AND ANXIETY LEVELS OF PARENTS OF AURALLY HANDICAPPED CHILDREN. Türk Aile Hek Derg. 2001; 5(4): 22-26
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale