ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Trauma in primary care and it’s importance in medical education [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2009; 13(2): 75-80 | DOI: 10.2399/tahd.09.075

Trauma in primary care and it’s importance in medical education

Nazan Karaoğlu1
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıp E¤itimi ve Bilişimi Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr., Konya

Keywords: Trauma, primary care, medical education.

Birinci basamakta travmalar ve tıp eğitimindeki önemi

Nazan Karaoğlu1
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıp E¤itimi ve Bilişimi Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr., Konya

Anahtar Kelimeler: Travma, birinci basamak, tıp eğitimi.

Nazan Karaoğlu. Trauma in primary care and it’s importance in medical education. Türk Aile Hek Derg. 2009; 13(2): 75-80
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale