ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
The epidemiological features of the newly onset colorectal cancer patients [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2012; 16(4): 169-177 | DOI: 10.2399/tahd.25744

The epidemiological features of the newly onset colorectal cancer patients

Erkan Turan1, Bektaş Murat Yanlış2, İdris Yücel3, Mustafa Ünal4
1Gürgentepe Devlet Hastanesi, Uzman Dr., Ordu
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Doç. Dr., Samsun
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Prof. Dr., Samsun
4Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Yard. Doç. Dr., Samsun

Keywords: Colorectal carcinoma, adenocarcinoma, family characteristics, risk factors.

İlk kez tanı konan kolorektal kanser hastalarının epidemiyolojik özellikleri

Erkan Turan1, Bektaş Murat Yanlış2, İdris Yücel3, Mustafa Ünal4
1Gürgentepe Devlet Hastanesi, Uzman Dr., Ordu
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Doç. Dr., Samsun
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Prof. Dr., Samsun
4Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Yard. Doç. Dr., Samsun

Anahtar Kelimeler: Kolorektal kanser, adenokanser, aile özellikleri, risk faktörleri.

Erkan Turan, Bektaş Murat Yanlış, İdris Yücel, Mustafa Ünal. The epidemiological features of the newly onset colorectal cancer patients. Türk Aile Hek Derg. 2012; 16(4): 169-177
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale