ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Outpatient antibiotic overuse of the university staff and their families [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2008; 12(2): 75-80 | DOI: 10.2399/tahd.08.075

Outpatient antibiotic overuse of the university staff and their families

Cahit Özer1, Yusuf Önlen2, Burçin Özer3, Sabahattin Ocak2, Tacettin İnandı4
1Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yrd. Doç. Dr., Hatay
2Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı, Yrd. Doç. Dr., Hatay
3Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı, Uzm. Dr., Hatay
4Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Halk Sağlığı Uzmanı, Doç. Dr., Hatay

Keywords: Antibiotics, faculty, university staff, medication overuse, primary health care.

Üniversite çalışanları ve yakınlarında aşırı antibiyotik kullanımı

Cahit Özer1, Yusuf Önlen2, Burçin Özer3, Sabahattin Ocak2, Tacettin İnandı4
1Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yrd. Doç. Dr., Hatay
2Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı, Yrd. Doç. Dr., Hatay
3Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı, Uzm. Dr., Hatay
4Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Halk Sağlığı Uzmanı, Doç. Dr., Hatay

Anahtar Kelimeler: Antibiyotikler, öğretim üyesi, üniversite çalışanları, ilaç aşırı tüketimi, birinci basamak sağlık hizmeti.

Cahit Özer, Yusuf Önlen, Burçin Özer, Sabahattin Ocak, Tacettin İnandı. Outpatient antibiotic overuse of the university staff and their families. Türk Aile Hek Derg. 2008; 12(2): 75-80
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale