ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Evaluation of the Turkish Journal of Family Practice: 1997-2009 [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2011; 15(2): 53-58 | DOI: 10.2399/tahd.11.53

Evaluation of the Turkish Journal of Family Practice: 1997-2009

Nazan Karaoğlu1, Mehmet Ali Karaoğlu2
1Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı, Yrd. Doç. Dr., Konya
2Özel Bilgi Hastanesi İç Hastalıkları, Uzm. Dr., Konya

Keywords: Family physician, family medicine, scientific, article, academic, journal.

Türkiye Aile Hekimliği Dergisi’nin değerlendirmesi: 1997-2009

Nazan Karaoğlu1, Mehmet Ali Karaoğlu2
1Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı, Yrd. Doç. Dr., Konya
2Özel Bilgi Hastanesi İç Hastalıkları, Uzm. Dr., Konya

Anahtar Kelimeler: Aile Hekimi, bilimsel, makale, akademik, dergi.

Nazan Karaoğlu, Mehmet Ali Karaoğlu. Evaluation of the Turkish Journal of Family Practice: 1997-2009. Türk Aile Hek Derg. 2011; 15(2): 53-58
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale