ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
ACQUIRED APHASIA IN CHILDREN: CASE PRESENTATION [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 1998; 2(2): 80-83

ACQUIRED APHASIA IN CHILDREN: CASE PRESENTATION

Veysi Demirbilek1, Barış Korkmaz2, Özlem Kaleli3
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı, Nöroloji Uzmanı.
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı, Doç. Dr
3İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı.

Keywords: Aphasia, child, MELAS, epilepsy

ÇOCUKLARDA EDİNSEL DİSFAZİ: OLGU SUNUMU

Veysi Demirbilek1, Barış Korkmaz2, Özlem Kaleli3
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı, Nöroloji Uzmanı.
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı, Doç. Dr
3İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı.

Anahtar Kelimeler: Edinsel afazi, çocuk, MELAS, epilepsi

Veysi Demirbilek, Barış Korkmaz, Özlem Kaleli. ACQUIRED APHASIA IN CHILDREN: CASE PRESENTATION. Türk Aile Hek Derg. 1998; 2(2): 80-83
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale