ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
DRUG COMPLIANCE AND THE SOCIO-ECONOMIC LEVEL DIFFERENCE IN THE ESSENTIALLY HYPERTENSIVE PATIENTS [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2002; 6(4): 165-171

DRUG COMPLIANCE AND THE SOCIO-ECONOMIC LEVEL DIFFERENCE IN THE ESSENTIALLY HYPERTENSIVE PATIENTS

U. Güney Özer Ergün1, M.Yaşar Yıldırım2, Nazan Alparslan3
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Öğretim Görevlisi.
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Dahiliye Klinik Şefi, Kardiyoloji Uzmanı.
3Çukurova Üniversitesi Tıp fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Biyoistatistik Uzmanı.

Keywords: Essential hypertension, socio-economic level, drug compliance, patient information

Esansiyel Hipertansiyon Hastalarında Sosyo-ekonomik Düzey Farklılığı ve İlaç Uyuncu

U. Güney Özer Ergün1, M.Yaşar Yıldırım2, Nazan Alparslan3
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Öğretim Görevlisi.
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Dahiliye Klinik Şefi, Kardiyoloji Uzmanı.
3Çukurova Üniversitesi Tıp fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Biyoistatistik Uzmanı.

Anahtar Kelimeler: Esansiyel hipertansiyon, sosyo-ekonomik düzey, ilaç uyuncu, hasta bilgilenimi.

U. Güney Özer Ergün, M.Yaşar Yıldırım, Nazan Alparslan. DRUG COMPLIANCE AND THE SOCIO-ECONOMIC LEVEL DIFFERENCE IN THE ESSENTIALLY HYPERTENSIVE PATIENTS. Türk Aile Hek Derg. 2002; 6(4): 165-171
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale