ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
PERCEPTIONS AND BELIEFS OF THE PATIENTS ABOUT HYPERTENSION AND ANTIHYPERTENSIVE DRUGS [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2005; 9(4): 153-158

PERCEPTIONS AND BELIEFS OF THE PATIENTS ABOUT HYPERTENSION AND ANTIHYPERTENSIVE DRUGS

Pemra C. Ünalan1, Serap Çifçili2, Arzu Uzuner2, Mehmet Akman2
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr.
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Uzm. Dr

Keywords: Antihypertensive treatment, treatment compliance, patient perception

Hastaların Hipertansiyon ve Antihipertansifler Konusundaki Algı ve İnanışları

Pemra C. Ünalan1, Serap Çifçili2, Arzu Uzuner2, Mehmet Akman2
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr.
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Uzm. Dr

Anahtar Kelimeler: Antihipertansif tedavi, tedaviye uyum, hasta algısı

Pemra C. Ünalan, Serap Çifçili, Arzu Uzuner, Mehmet Akman. PERCEPTIONS AND BELIEFS OF THE PATIENTS ABOUT HYPERTENSION AND ANTIHYPERTENSIVE DRUGS. Türk Aile Hek Derg. 2005; 9(4): 153-158
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale