ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
ERYTHROCYTE SEDIMENTATION RATE AND C-REACTIVE PROTEIN: ARE THEY STILL WORTHWHILE? [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2007; 11(4): 154-162

ERYTHROCYTE SEDIMENTATION RATE AND C-REACTIVE PROTEIN: ARE THEY STILL WORTHWHILE?

Uygur Aysalar1, Sunay Sandıkçı2, Ersin Akpınar3, Esra Saatçi4
1Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi, Tarsus, Aile Hekimliği Uzmanı.
2Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye Anabilim Dalı, Dahiliye Uzmanı, Prof. Dr.
3Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr
4Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Doç. Dr.

Keywords: Erythrocyte sedimentation rate, C–reactive protein, acute phase reactive, sensitivity, specificity, positive and negative predictive value.

Eritrosit Sedimantasyon Hızı ve C-Reaktif Protein: Hâlâ Değerli mi?

Uygur Aysalar1, Sunay Sandıkçı2, Ersin Akpınar3, Esra Saatçi4
1Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi, Tarsus, Aile Hekimliği Uzmanı.
2Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye Anabilim Dalı, Dahiliye Uzmanı, Prof. Dr.
3Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr
4Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Doç. Dr.

Anahtar Kelimeler: Eritrosit sedimentasyon hızı, C-reaktif protein, akut faz reaktivasyonu, duyarlılık, özgüllük, pozitif ve negatif kestirim değeri.

Uygur Aysalar, Sunay Sandıkçı, Ersin Akpınar, Esra Saatçi. ERYTHROCYTE SEDIMENTATION RATE AND C-REACTIVE PROTEIN: ARE THEY STILL WORTHWHILE?. Türk Aile Hek Derg. 2007; 11(4): 154-162
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale