ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Exploring women's health promoting life-style profiles in a residential zone [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2008; 12(1): 18-24 | DOI: 10.2399/tahd.08.018

Exploring women's health promoting life-style profiles in a residential zone

Tülay Kaya1, Aslı Gürbıyık2, Selim Kılıç3
1GATA Hemşirelik Yüksek Okulu Halk Sağlığı Hemşireliği Bilim Dalı, Ankara
2Milli Savunma Bakanlığı, Ankara
3GATA Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara

Keywords: Health promotion, health promoting lifestyle, women.

Bir lojman bölgesinde yaşayan kadınların sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının incelenmesi

Tülay Kaya1, Aslı Gürbıyık2, Selim Kılıç3
1GATA Hemşirelik Yüksek Okulu Halk Sağlığı Hemşireliği Bilim Dalı, Ankara
2Milli Savunma Bakanlığı, Ankara
3GATA Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara

Anahtar Kelimeler: Sağlıklı geliştirme, sağlıklı yaşam biçimi, kadın.

Tülay Kaya, Aslı Gürbıyık, Selim Kılıç. Exploring women's health promoting life-style profiles in a residential zone. Türk Aile Hek Derg. 2008; 12(1): 18-24
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale