ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X

EDİTÖR KURULU

EDİTÖR KURULU

Baş Editör

Prof. Dr. Esra Saatçı
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği , Adana, Türkiye
[email protected]
0000-0003-4881-5906

Editörler

Prof. Dr. Serdar Öztora
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye
[email protected]
0000-0001-9336-6009
Doç. Dr. Zeynep Tuzcular Vural
Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği, İstanbul, Türkiye
[email protected]
0000-0001-6131-7085
Doç. Dr. Ümit Aydoğan
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
[email protected]
0000-0003-4114-3473
Doç. Dr. Mustafa Kürşat Şahin
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye
[email protected]
0000-0002-3490-6009
Doç. Dr. Umut Gök Balcı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tıp Fakültesi Tepecik SUAM
[email protected]
0000-0002-5048-204x

Teknik Kurul

Uzm. Dr. Birgül Coşkun
İstanbul, Türkiye
Uzm. Dr. Işık Gönenç
İstanbul, Türkiye
Dr. Öğr. Önder Sezer, MD
Edirne, Türkiye
Doç. Dr. Erdinç Yavuz
Samsun, Türkiye

İstatistik Editörü

Doç. Dr. Selçuk Korkmaz

LookUs & Online Makale