ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X

EDİTÖR KURULU

EDİTÖR KURULU

Baş Editör

Prof. Dr. Esra Saatçı
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği , Adana, Türkiye
[email protected]
0000-0003-4881-5906

Editörler

Prof. Dr. Serdar Öztora
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye
[email protected]
0000-0001-9336-6009
Prof. Dr. Mümtaz Mazıcıoğlu
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye
[email protected]
0000-0002-6458-2906
Doç. Dr. Ümit Aydoğan
Sağlık Bilimleri üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
[email protected]
0000-0003-4114-3473
Doç. Dr. Zeynep Tuzcular Vural
Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği, İstanbul, Türkiye
[email protected]
0000-0001-6131-7085
Doç. Dr. Mustafa Kürşat Şahin
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye
[email protected]
0000-0002-3490-6009

Teknik Kurul

Doç. Dr. Erdinç Yavuz
Samsun, Türkiye
Dr. Öğr. Önder Sezer, MD
Edirne, Türkiye
Uzm. Dr. Birgül Coşkun
İstanbul, Türkiye
Uzm. Dr. Işık Gönenç
İstanbul, Türkiye

İstatistik Editörü

Doç. Dr. Selçuk Korkmaz

LookUs & Online Makale