ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X

YAYIN POLİTİKASI

YAYIN POLİTİKASI

Türkiye Aile Hekimliği Dergisinde yayımlanan yazı ve eklerine (şekil, tablo, resim vb) ilişkin telif hakları dergiye ait olur. Bu amaçla bir makale yayıma kabul edildiğinde, dergi tarafından tüm yazarlarca onaylanan “Yayın Hakkı Devir Formu” talep edilmektedir. Dergide yayımlanması uygun görülen yazılar için telif ya da başka adlar altında hiçbir ücret ödenmez ve yayın masrafı alınmaz; ancak özel ve ayrı baskı talepleri ücret karşılığı yerine getirilir.

Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, yazarlardan devraldığı ve çevrimiçi (online) sürümünde yayımladığı içerikle ilgili telif haklarından, bilimsel içeriğe evrensel açık erişimin (open access) desteklenmesi ve geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla, bilinen standartlarda kaynak olarak gösterilmesi koşuluyla, ticari kullanım amacı ve içerik değişikliği dışında kalan tüm kullanım (çevrimiçi bağlantı verme, kopyalama, baskı alma, herhangi bir fiziksel ortamda çoğaltma ve dağıtma vb.) haklarını (ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece) Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0) Lisansı aracılığıyla bedelsiz kullanıma sunmaktadır. İçeriğin ticari amaçlı kullanımı için yayınevi aracılığıyla yazılı izin alınması gereklidir.

LookUs & Online Makale