ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
En Çok İndirilen Makaleler - TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

En Çok İndirilen Makaleler

EDİTÖRYAL
1.
COVID-19 Pandemisi ve Sağlık Çalışanları
The COVID-19 Pandemic and Health Workers
Esra Saatçi
doi: 10.15511/tahd.20.00472   2020; 24 - 4 | Sayfalar 172 - 194
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
2.
COVID-19 Aşıları
COVID-19 Vaccines
Erdinç Yavuz
doi: 10.15511/tahd.20.00427   2020; 24 - 4 | Sayfalar 227 - 234

ORİJİNAL ARAŞTIRMA
3.
Üreme Çağındaki Kadınlarda Kontrasepsiyon Bilgi Düzeyinin, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Contraception Knowledge, Attitudes and Behaviors in Women of Reproductive Age
Yağmur Gökseven, Güzin Zeren Öztürk, Dilek Toprak
doi: 10.15511/tahd.20.00403   2020; 24 - 4 | Sayfalar 203 - 212

4.
Akılcı İlaç Kullanımı: Hatay’da Aile Hekimlerinin Bilgi ve Davranışları
Rational drug use: Knowledge and behaviors of family physicians in Hatay
Sümeyye Havva Koçkaya, Mehmet Erdem, Ümit Mutlu Tiryaki
doi: 10.15511/tahd.20.00484   2020; 24 - 4 | Sayfalar 184 - 195

5.
Danışma Kurulu
Advisory Board

2021; 25 - 1 | Sayfalar II - III

HABERLER
6.
2020 Hollanda LOVAH Değişim Programı Gözlemlerimiz
2020 Hollanda LOVAH Değişim Programı Gözlemlerimiz
Ahmet Emre Hatır, Merve Nur Turan
2020; 24 - 4 | Sayfalar E1 - E4
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ORİJİNAL ARAŞTIRMA
7.
Sağlık Algısı ile Kanser Taraması Farkındalığı Arasındaki İlişki
The Relationship Between Health Perception and Cancer Screening Awareness
Seda Karakoyunlu Şen, Yasemin Kılıç Öztürk
doi: 10.15511/tahd.20.00475   2020; 24 - 4 | Sayfalar 175 - 183

8.
Gebelik Planlayan Kadınların Beden Kitle İndeksi, Obezite ve Gebelik İlişkisi Farkındalıkları
Awareness of the pregnancy planning women about relationship between BMI, Obesity and Pregnancy
Emrah Ersoy, Esra Saatci, Cüneyt Ardiç
doi: 10.5222/tahd.2021.00719   2021; 25 - 1 | Sayfalar 15 - 20

9.
Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Hakkındaki Bilgi Düzeyleri ve Görüşleri
The Knowledge Level and Opinions of Medical Faculty Students About Traditional and Complementary Medicine
Arzu Ayraler, Onur Öztürk, Muhammet Ali Oruç, Erdinç Yavuz
doi: 10.15511/tahd.20.00496   2020; 24 - 4 | Sayfalar 196 - 202

10.
1.Basamak Sağlık Merkezlerinde KOAH ve Astım’lı Hastaların İnhalasyon Cihazlarını Kullanma Becerilerinin Değerlendirilmesi
Assessment of the Skills of Using Inhaler Devices of the Patients with COPD and Asthma in Primary Health Care Centers
Vedat Arslan, Burcu Oktay Arslan, Mehmet Esat Özdemir
doi: 10.5222/tahd.2021.58077   2021; 25 - 1 | Sayfalar 1 - 8

EDİTÖRE MEKTUP
11.
Filyasyonun İsimsiz Savaşçıları
The Nameless Warriors of Filiation
Hülya Parıldar
doi: 10.5222/tahd.2021.43531   2021; 25 - 1 | Sayfalar 34 - 36
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ORİJİNAL ARAŞTIRMA
12.
İnfertilite Tedavisi için Başvuran Çiftlerde Erkeğin Eşine Gösterdiği Şiddet ve Evliliğe Uyum Düzeyi
Men’s Marital Adjustment and Violence against Female Partners in Couples Applying for Infertility Treatment
Elif Can Halıcı, Esra Saatci
doi: 10.5222/tahd.2021.19483   2021; 25 - 1 | Sayfalar 21 - 27

13.
İçindekiler
Contents

2021; 25 - 1 | Sayfa VI

14.
Adana’da İki Hastanede Gerçekleştirilen Karın Duvarı Fıtık Onarımlarında 20 Yılda Ne Değişti?
What Has Changed in 20 Years in Abdominal Wall Hernia Repairments Performed in Two Hospitals in Adana?
Mehmet Murat Şahin, Feyzi Kurt, Didem Adahan, Sitem Merve Şahin, Ömer Uluçay
doi: 10.5222/tahd.2021.52724   2021; 25 - 1 | Sayfalar 28 - 33

15.
Gebelerde Antenatal Bakım Alma Durumu ve Antenatal Bakım ile Depresyon Belirtileri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Antenatal Care Status in Pregnant Women and Evaluation of Relationship Between Antenatal Care and Depression Symptoms
Ersan Gürsoy, Turan Set
doi: 10.15511/tahd.20.00413   2020; 24 - 4 | Sayfalar 213 - 222

16.
Editörden
Editorial

2021; 25 - 1 | Sayfa IX

17.
Tıp Fakültesi Uzmanlık Öğrencileri Arasında Bilimsel Araştırmaya Yönelik Kaygının Değerlendirilmesi
The Evaluation of the Anxiety Towards Scientific Research Among the Medical Faculty Residents
Nilufer Emre, Tamer Edirne, Aysun Özşahin, Burak Arikan
doi: 10.5222/tahd.2021.36855   2021; 25 - 1 | Sayfalar 9 - 14

HABERLER
18.
2020'ye genç bir bakış
A young look at 2020
Halil Volkan Tekayak, Süheyla Atalay Kahraman, Demet Yılmaz, Ali Ozturk, Ikbal Humay Arman, Rabia Eroglu Kilac
2021; 25 - 1 | Sayfa E1
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
19.
Dördüncül koruma: Önce zarar verme
Quaternary prevention: First, do not harm
Melahat Akdeniz, Ethem Kavukçu
doi: 10.15511/tahd.17.00274   2017; 21 - 2 | Sayfalar 74 - 81

20.
Kapak
Cover

2021; 25 - 1 | Sayfa I

LookUs & Online Makale