ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
En Çok İndirilen Makaleler - TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

En Çok İndirilen Makaleler

DERLEME
1.
Emzirme döneminde ilaç kullanımı
Medication use during breastfeeding
Yusuf Cem Kaplan, Nusret Uysal, Elif Keskin Arslan, Selin Acar, Cemre Harvey
doi: 10.15511/tahd.19.00476   2019; 23 - 4 | Sayfalar 176 - 185

DERLEME
2.
COVID-19 Aşıları
COVID-19 Vaccines
Erdinç Yavuz
doi: 10.15511/tahd.20.00427   2020; 24 - 4 | Sayfalar 227 - 234

ORIJINAL ARAŞTIRMA
3.
Yetişkin bireylerde kardiyovasküler hastalık riskinin değerlendirilmesi
Assessment of cardiovascular disease risk in adults
Ahmer Eray, Turan Set, Elif Ateş
doi: 10.15511/tahd.18.00112   2018; 22 - 1 | Sayfalar 12 - 19

OLGU SUNUMU
4.
Üst solunum yolu enfeksiyonu sonrası gelişen akut selim çocukluk çağı miyoziti
Acute benign myositis following upper respiratory tract infection in childhood
Halil Akbulut, Ümit Aydoğan, Servet Yüksel, Serkan Dilmen, Orhan Çınar, Mustafa Arduç, Oktay Sarı, Tunga Altunbulak, Kenan Sağlam
doi: 10.2399/tahd.11.184   2011; 15 - 4 | Sayfalar 184 - 186
Makale Özeti |Tam Metin PDF

DERLEME
5.
Dördüncül koruma: Önce zarar verme
Quaternary prevention: First, do not harm
Melahat Akdeniz, Ethem Kavukçu
doi: 10.15511/tahd.17.00274   2017; 21 - 2 | Sayfalar 74 - 81

OLGU SUNUMU
6.
Beta talasemi ön tanısında unutulmaması gereken bir yöntem: Mentzer indeksi
A method to remember in the pre-diagnosis of beta thalassemia: Mentzer index
Tuğba Bodur, Merve Vatansever Balcan, Hüseyin Elbi, Fatih Özcan
doi: 10.15511/tahd.20.00367   2020; 24 - 3 | Sayfalar 167 - 171

DERLEME
7.
Hangi hipertansiyon kılavuzu, hangi eşik değerler? Hipertansiyonda yeni eşik değerler
Which hypertension guideline and threshold values? New thresholds in hypertension
Yusuf Çetin Doğaner, Ümit Aydoğan
doi: 10.15511/tahd.19.00278   2019; 23 - 2 | Sayfalar 78 - 84

ORIJINAL ARAŞTIRMA
8.
İlkokul çağındaki çocuklarda obezite görülme sıklığı ve risk faktörleri
Obesity frequency in school children and related risk factors
Çagatay Savaşhan, Oktay Sarı, Ümit Aydoğan, Muhammed Erdal
doi: 10.15511/tahd.15.01014   2015; 19 - 1 | Sayfalar 14 - 21

DERLEME
9.
Sentetik kannabinoidler: Yeni nesil esrar
Synthetic cannabinoids: A new generation marihuana
Pınar Efeoğlu Özşeker, Aybike Dip, Nebile Dağlıoğlu, Mete Korkut Gülmen
doi: 10.15511/tahd.17.00134   2017; 21 - 1 | Sayfalar 34 - 40

OLGU SUNUMU
10.
Postpartum dönemdeki annelerin emzirme ve anne sütünün önemi hakkındaki bilgilerinin değerlendirilmesi
Postpartum evaluation of the mothers’ knowledge about breastfeeding and the importance of breast milk
Selin Çakmak, Ayşe Seda Demirel Dengi
doi: 10.15511/tahd.19.00009   2019; 23 - 1 | Sayfalar 9 - 19

ORİJİNAL ARAŞTIRMA
11.
Sağlık Algısı ile Kanser Taraması Farkındalığı Arasındaki İlişki
The Relationship Between Health Perception and Cancer Screening Awareness
Seda Karakoyunlu Şen, Yasemin Kılıç Öztürk
doi: 10.15511/tahd.20.00475   2020; 24 - 4 | Sayfalar 175 - 183

12.
Cumhuriyet döneminde bulaşıcı hastalıklarla mücadele
Fight against contagious diseases during the period of the republic
Hilal Özkaya
doi: 10.15511/tahd.16.21677   2016; 20 - 2 | Sayfalar 77 - 84

ORIJINAL ARAŞTIRMA
13.
ICD-10 ya da ICPC-2-R kodlama sistemlerinin kullanılmasının birinci basamakta hizmet planlamasi üzerine etkisi
The effect of using ICD-10 or ICPC-2-R coding systems on primary health care service planning
Yunus Bektaş, Süleyman Görpelioğlu, Özlem Suvak, Derya Akbıyık, Cenk Aypak
doi: 10.15511/tahd.18.00333   2018; 22 - 3 | Sayfalar 133 - 140

DERLEME
14.
COVID-19 Pandemisinde Travma Sonrası Stres Bozukluğu: Aile Hekimliği Yaklaşımı
Post Traumatic Stress Disorder in the COVID-19 Pandemic: A Family Medicine Approach
Hüseyin Serinçay, Gökçe Mat, Ersin Ülger, Alis Özçakır, Züleyha Alper, Yeşim Uncu
doi: 10.5222/tahd.2021.58066   2021; 25 - 2 | Sayfalar 37 - 46

DERLEME
15.
COVID-19 Pandemisi ve sağlık çalışanları: Yaşatmak mı yaşamak mı?
COVID-19 Pandemic and health professionals: Keep them alive or survive?
Esra Saatçı
doi: 10.15511/tahd.20.00353   2020; 24 - 3 | Sayfalar 153 - 166

OLGU SUNUMU
16.
Sigara bırakma tedavisi sırasında Bupropion Hcl’e bağlı gelişen serum hastalığı benzeri reaksiyon: Olgu sunumu
Serum Sickness-Like reaction developed due to Bupropion Hcl during smoking cessation therapy: Case Report
Ruhuşen Kutlu, M. Merve Karademirci, Tuğba Kahraman Denizhan
doi: 10.15511/tahd.17.00144   2017; 21 - 1 | Sayfalar 44 - 48

ORIJINAL ARAŞTIRMA
17.
Obezitenin benlik saygısı ve beden algısı üzerine etkisi
The impact of obesity on self esteem and body image
Pınar Hamurcu, Can Öner, Berrin Telatar, Şahin Yeşildağ
doi: 10.15511/tahd.15.02122   2015; 19 - 3 | Sayfalar 122 - 128

DERLEME
18.
Erişkin aşılaması, uygulamadaki sorunlar ve çözüm önerileri, aile hekimlerinin erişkin aşılamasındaki rolü
Adult vaccination, problems in practice and solution proposals, role of famıly physicians in adult vaccination
Dilek Toprak, İftihar Köksal, Mehmet Sargın, Hülya Akan
doi: 10.15511/tahd.18.00366   2018; 22 - 3 | Sayfalar 166 - 174

ORIJINAL ARAŞTIRMA
19.
Anadolu tıp tarihi - Bölüm I
The history of medicine in Anatolia - 1st Part
Bektaş Murat Yalçın, Mustafa Ünal, Hasan Pirdal, Yasin Selçuk
doi: 10.15511/tahd.15.21621   2016; 20 - 1 | Sayfalar 33 - 44

OLGU SUNUMU
20.
Benign pigmente bir lezyon: Siyah kıllı dil olgusu
A benign pigmented lesion: A case of black hairy tongue
Merve Yüzbaşıoğlu, Gizem Karagözlü
doi: 10.15511/tahd.20.00151   2020; 24 - 1 | Sayfalar 51 - 55

LookUs & Online Makale