ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
En Çok İndirilen Makaleler - TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

En Çok İndirilen Makaleler

DERLEME
1.
Emzirme döneminde ilaç kullanımı
Medication use during breastfeeding
Yusuf Cem Kaplan, Nusret Uysal, Elif Keskin Arslan, Selin Acar, Cemre Harvey
doi: 10.15511/tahd.19.00476   2019; 23 - 4 | Sayfalar 176 - 185

DERLEME
2.
COVID-19 Aşıları
COVID-19 Vaccines
Erdinç Yavuz
doi: 10.15511/tahd.20.00427   2020; 24 - 4 | Sayfalar 227 - 234

DERLEME
3.
COVID-19 Pandemisi ve sağlık çalışanları: Yaşatmak mı yaşamak mı?
COVID-19 Pandemic and health professionals: Keep them alive or survive?
Esra Saatçı
doi: 10.15511/tahd.20.00353   2020; 24 - 3 | Sayfalar 153 - 166

4.
Danışma Kurulu
Advisory Board

2021; 25 - 1 | Sayfalar II - III

5.
Cumhuriyet döneminde bulaşıcı hastalıklarla mücadele
Fight against contagious diseases during the period of the republic
Hilal Özkaya
doi: 10.15511/tahd.16.21677   2016; 20 - 2 | Sayfalar 77 - 84

ORİJİNAL ARAŞTIRMA
6.
Gebelik Planlayan Kadınların Beden Kitle İndeksi, Obezite ve Gebelik İlişkisi Farkındalıkları
Awareness of the pregnancy planning women about relationship between BMI, Obesity and Pregnancy
Emrah Ersoy, Esra Saatci, Cüneyt Ardiç
doi: 10.5222/tahd.2021.00719   2021; 25 - 1 | Sayfalar 15 - 20

7.
Sağlık Algısı ile Kanser Taraması Farkındalığı Arasındaki İlişki
The Relationship Between Health Perception and Cancer Screening Awareness
Seda Karakoyunlu Şen, Yasemin Kılıç Öztürk
doi: 10.15511/tahd.20.00475   2020; 24 - 4 | Sayfalar 175 - 183

8.
Üreme Çağındaki Kadınlarda Kontrasepsiyon Bilgi Düzeyinin, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Contraception Knowledge, Attitudes and Behaviors in Women of Reproductive Age
Yağmur Gökseven, Güzin Zeren Öztürk, Dilek Toprak
doi: 10.15511/tahd.20.00403   2020; 24 - 4 | Sayfalar 203 - 212

9.
1.Basamak Sağlık Merkezlerinde KOAH ve Astım’lı Hastaların İnhalasyon Cihazlarını Kullanma Becerilerinin Değerlendirilmesi
Assessment of the Skills of Using Inhaler Devices of the Patients with COPD and Asthma in Primary Health Care Centers
Vedat Arslan, Burcu Oktay Arslan, Mehmet Esat Özdemir
doi: 10.5222/tahd.2021.58077   2021; 25 - 1 | Sayfalar 1 - 8

EDİTÖRYAL
10.
COVID-19 Pandemisi ve Sağlık Çalışanları
The COVID-19 Pandemic and Health Workers
Esra Saatçi
doi: 10.15511/tahd.20.00472   2020; 24 - 4 | Sayfalar 172 - 194
Makale Özeti | Tam Metin PDF

OLGU SUNUMU
11.
Beta talasemi ön tanısında unutulmaması gereken bir yöntem: Mentzer indeksi
A method to remember in the pre-diagnosis of beta thalassemia: Mentzer index
Tuğba Bodur, Merve Vatansever Balcan, Hüseyin Elbi, Fatih Özcan
doi: 10.15511/tahd.20.00367   2020; 24 - 3 | Sayfalar 167 - 171

ORİJİNAL ARAŞTIRMA
12.
Akılcı İlaç Kullanımı: Hatay’da Aile Hekimlerinin Bilgi ve Davranışları
Rational drug use: Knowledge and behaviors of family physicians in Hatay
Sümeyye Havva Koçkaya, Mehmet Erdem, Ümit Mutlu Tiryaki
doi: 10.15511/tahd.20.00484   2020; 24 - 4 | Sayfalar 184 - 195

13.
İnfertilite Tedavisi için Başvuran Çiftlerde Erkeğin Eşine Gösterdiği Şiddet ve Evliliğe Uyum Düzeyi
Men’s Marital Adjustment and Violence against Female Partners in Couples Applying for Infertility Treatment
Elif Can Halıcı, Esra Saatci
doi: 10.5222/tahd.2021.19483   2021; 25 - 1 | Sayfalar 21 - 27

EDİTÖRE MEKTUP
14.
Filyasyonun İsimsiz Savaşçıları
The Nameless Warriors of Filiation
Hülya Parıldar
doi: 10.5222/tahd.2021.43531   2021; 25 - 1 | Sayfalar 34 - 36
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
15.
Dördüncül koruma: Önce zarar verme
Quaternary prevention: First, do not harm
Melahat Akdeniz, Ethem Kavukçu
doi: 10.15511/tahd.17.00274   2017; 21 - 2 | Sayfalar 74 - 81

ORİJİNAL ARAŞTIRMA
16.
Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Hakkındaki Bilgi Düzeyleri ve Görüşleri
The Knowledge Level and Opinions of Medical Faculty Students About Traditional and Complementary Medicine
Arzu Ayraler, Onur Öztürk, Muhammet Ali Oruç, Erdinç Yavuz
doi: 10.15511/tahd.20.00496   2020; 24 - 4 | Sayfalar 196 - 202

DERLEME
17.
COVID-19 Pandemisinde Travma Sonrası Stres Bozukluğu: Aile Hekimliği Yaklaşımı
Post Traumatic Stress Disorder in the COVID-19 Pandemic: A Family Medicine Approach
Hüseyin Serinçay, Gökçe Mat, Ersin Ülger, Alis Özçakır, Züleyha Alper, Yeşim Uncu
doi: 10.5222/tahd.2021.58066   2021; 25 - 2 | Sayfalar 37 - 46

DERLEME
18.
Sentetik kannabinoidler: Yeni nesil esrar
Synthetic cannabinoids: A new generation marihuana
Pınar Efeoğlu Özşeker, Aybike Dip, Nebile Dağlıoğlu, Mete Korkut Gülmen
doi: 10.15511/tahd.17.00134   2017; 21 - 1 | Sayfalar 34 - 40

ORIJINAL ARAŞTIRMA
19.
Yetişkin bireylerde kardiyovasküler hastalık riskinin değerlendirilmesi
Assessment of cardiovascular disease risk in adults
Ahmer Eray, Turan Set, Elif Ateş
doi: 10.15511/tahd.18.00112   2018; 22 - 1 | Sayfalar 12 - 19

20.
Danışma Kurulu
Advisory Board

2021; 25 - 2 | Sayfalar II - III

LookUs & Online Makale