ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
ECG analysis in people without any cardiac sympoms and findings [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2011; 15(4): 173-177 | DOI: 10.2399/tahd.11.173

ECG analysis in people without any cardiac sympoms and findings

Nurhan Doğan1, Dilek Toprak2, Ersel Onrat3, Hüseyin Dursun4
1Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Yrd. Doç. Dr., Afyonkarahisar
2SB Tarabya ASM, Doç. Dr., İstanbul
3Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Doç. Dr., Afyonkarahisar
4Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Arş. Gör., Afyonkarahisar

Keywords: ECG parameters, healthy people, normal values.

Kalple ilgili belirti ve bulguları olmayanlarda EKG analizi

Nurhan Doğan1, Dilek Toprak2, Ersel Onrat3, Hüseyin Dursun4
1Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Yrd. Doç. Dr., Afyonkarahisar
2SB Tarabya ASM, Doç. Dr., İstanbul
3Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Doç. Dr., Afyonkarahisar
4Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Arş. Gör., Afyonkarahisar

Anahtar Kelimeler: EKG parametreleri, sağlıklı birey, normal değerler.

Nurhan Doğan, Dilek Toprak, Ersel Onrat, Hüseyin Dursun. ECG analysis in people without any cardiac sympoms and findings. Türk Aile Hek Derg. 2011; 15(4): 173-177
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale