ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Primary care approach in child abuse and neglect [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2011; 15(4): 178-183 | DOI: 10.2399/tahd.11.178

Primary care approach in child abuse and neglect

Fulya Yarar1, Füsun Yarış1
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi, Dr., Samsun

Keywords: Child, abuse, neglect.

Birinci basamakta çocuk istismarı ve ihmaline yaklaşım

Fulya Yarar1, Füsun Yarış1
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi, Dr., Samsun

Anahtar Kelimeler: Çocuk, istismar, ihmal.

Fulya Yarar, Füsun Yarış. Primary care approach in child abuse and neglect. Türk Aile Hek Derg. 2011; 15(4): 178-183
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale