ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Prevalence of bacterial vaginosis and relationship of various factors in women seeking legal abortions [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2011; 15(4): 167-172 | DOI: 10.2399/tahd.11.167

Prevalence of bacterial vaginosis and relationship of various factors in women seeking legal abortions

E.Zeynep Tuzcular Vural1, Işık Gönenç2, Murat Şerif Keçik2, Gültekin Köse3, Nurettin Aka4, Rıza Adaleti5
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Planlaması Ünitesi, Aile Hekimliği Uzmanı, Doç. Dr., İstanbul
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Planlaması Ünitesi, Aile Hekimliği Uzmanı, İstanbul
3Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği şefi, İstanbul
4Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Şef Muavini, Doç. Dr., İstanbul
5Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Kliniği, Mikrobiyoloji Uzmanı, İstanbul

Keywords: Bacterial vaginosis, prevalence, risk factors, hygiene.

Yasal tahliye istemiyle başvuran olgularda bakteriyel vajinozis prevalansı ve çeşitli faktörlerle ilişkisi

E.Zeynep Tuzcular Vural1, Işık Gönenç2, Murat Şerif Keçik2, Gültekin Köse3, Nurettin Aka4, Rıza Adaleti5
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Planlaması Ünitesi, Aile Hekimliği Uzmanı, Doç. Dr., İstanbul
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Planlaması Ünitesi, Aile Hekimliği Uzmanı, İstanbul
3Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği şefi, İstanbul
4Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Şef Muavini, Doç. Dr., İstanbul
5Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Kliniği, Mikrobiyoloji Uzmanı, İstanbul

Anahtar Kelimeler: Bakteriyel vajinozis, prevalans, risk faktörleri, hijyen.

E.Zeynep Tuzcular Vural, Işık Gönenç, Murat Şerif Keçik, Gültekin Köse, Nurettin Aka, Rıza Adaleti. Prevalence of bacterial vaginosis and relationship of various factors in women seeking legal abortions. Türk Aile Hek Derg. 2011; 15(4): 167-172
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale