ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Flurbiprofene bağlı tek taraflı perioküler kanama: Nadir bir ilaç yan etkisi [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2019; 23(4): 186-190 | DOI: 10.15511/tahd.19.00486

Flurbiprofene bağlı tek taraflı perioküler kanama: Nadir bir ilaç yan etkisi

Zeyneb İrem Yüksel Sanduz1, Aclan Özder2
1Bezmialem Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Uzm. Dr., İstanbul
2Bezmialem Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Doç. Dr., İstanbul

Non-steroidal anti-inflamatuar ilaçlar birçok endikasyonda sıklıkla kullanılmaktadır. Bu ilaçların nadir görülen yan etkileri de bilinmelidir. Bu çalışmada 100 mg oral flurbiprofen alımından sonra gelişen tek taraflı perioküler kanama ile başvuran 50 yaşında bir kadın olguyu sunmayı amaçladık. Hastanın oftalmik muayenesinde saptanan perioküler kanamaya neden olabilecek olası tanıları ayırt edebilmek için bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme yapıldı. Hastada travma öyküsünün olmadığı ayrıntılı olarak sorgulandı. Görüntülemelerde sadece sol göz ve çevresinde yumuşak doku ödemi mevcuttu. Laboratuvar değerlerinden laktat dehidrogenaz ve c-reaktif proteinde hafif yükseklik dışında herhangi bir anormal bulgu saptanmadı. Hastaya semptomatik olarak tedavi planlandı ve hastanın kontrol muayenesinde biyokimyasal ve hematolojik parametreleri normal olarak tespit edildi. Perioküler kanama gerilemişti. Kanamalı cilt lezyonları flurbiprofenin nadir bir ilaç yan etkisi olarak akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Flurbiprofen, periokular, kanama, yan etkiler

Unilateral periocular hemorrhage caused by flurbiprofen: A rare drug side effect

Zeyneb İrem Yüksel Sanduz1, Aclan Özder2
1Bezmialem Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Uzm. Dr., İstanbul
2Bezmialem Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Doç. Dr., İstanbul

Non-steroidal anti-inflammatory drugs are often used in various indications. The side effects of these drugs are also must well known. In this study, we aimed to present a case report of a 50-year-old female with unilateral periocular hemorrhage after taking 100 mg oral flurbiprofen. Computerized tomography and magnetic resonance imaging were performed to distinguish differential diagnosis causing periocular hemorrhage on ophthalmic examination. The absent of all kind of trauma was questioned in detail. In the imaging, only soft-tissue edema around the left eye was observed. Laboratory values were normal except a mild elevation of the lactate dehydrogenase and c-reactive protein. Symptomatic treatment was planned. In the follow-up visit; control biochemical and hematologic parameters were normal. Periocular hemorrhage was regressed. Hemorrhagic skin lesions should be kept in mind as a rare drug side effect of flurbiprofen.

Keywords: Flurbiprofen, periocular, hemorrhage, side effects

Zeyneb İrem Yüksel Sanduz, Aclan Özder. Unilateral periocular hemorrhage caused by flurbiprofen: A rare drug side effect. Türk Aile Hek Derg. 2019; 23(4): 186-190
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale