ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ - Türk Aile Hek Derg: 1 (4)
Cilt: 1  Sayı: 4 - 1997
1.
SERBEST RADİKALLER VE ÖNEMLERİ
FREE RADICALS AND THEIR ROLES
Dildar Konukoğlu
Sayfalar 197 - 200
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
PATOLOJiNİN İŞLEVİ,İŞLEYİŞİ, SORUNLARIN AŞILMASINDA KLİNİKOPATOLOJİK İŞBİRLİĞİ
FUNCTIONS AND APPLICATION OF PATHOLOGY, IMPORTANCE OF CLINICOPATHOPATHOLOGICAL COLLABORATION
Sergülen Dervişoğlu
Sayfalar 201 - 203
Makale Özeti |Tam Metin PDF

3.
GEBELİKTE SAPTANAN DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ İNSİDANSI*
INCIDENCE OF IRON DEFFICIENCY ANEMIA DURING PREGNANCY
Ahmet Üner, Tevfik Aydın Kazancıoğlu, Rüştü Oğuz
Sayfalar 204 - 207
Makale Özeti |Tam Metin PDF

4.
MANİSA YÖRESİNDE AKRABA EVLİLİKLERİ VE BUNUN AİLE HEKİMLİĞİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ.
CONSANGUINEOUS MARRIAGE IN MANİSA (TURKEY) AND ITS EVALUATION FROM THE ASPECT.
Fatih Özcan
Sayfalar 208 - 212
Makale Özeti |Tam Metin PDF

5.
BAZI MATERNAL SERUM DEĞERLERİ KULLANILARAK PRENATAL DOWN SENDROMU TARAMASI
SCREENING PRENATAL DOWN SYNDROME BY USING MATERNAL SERUM MARKERS
Serhat Dinlemez, Nurettin Aka, Sibel Aka, E.Zeynep Tuzcular Vural, Eşref Yazıcıoğlu
Sayfalar 213 - 215
Makale Özeti |Tam Metin PDF

6.
YAYGINLIĞI VE SONUÇLARI AÇISINDAN DİSPARONİ
DYSPAREUNIA: INCIDENCE AND CONSEQUENCES
Erhan Sayalı, Zeynep Doğangün, Ayça Aras
Sayfalar 216 - 219
Makale Özeti |Tam Metin PDF

7.
ASTIM POLİKLİNİĞİMİZDE İZLENEN OLGULARIN KLİNİK ÖZELLİKLERİ
THE CLINICAL FEATURES OF PATIENTS FOLLOWED IN ASTHMA OUTPATIENT CLINIC
Figen Kadakal, Füsun Soysal, Gülfidan K. Aras, Erdoğan Çetinkaya, Uğur Çıkrıkçıoğlu, Ali Tekin, Veysel Yılmaz
Sayfalar 220 - 222
Makale Özeti |Tam Metin PDF

8.
KRONİK OBSTRUKTİF AKCİĞER HASTALARINDA DEMOGRAFİK VE KLİNİK ÖZELLİKLER*
DEMOGRAPHIC AND CLINICAL CHARACTERISTICS OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE
Bülent Tutluoğlu, Sibel Özden, Nesrin Gürbüz, Sevtap Şahin, Lale Nalvuran, Gamze Baran, Yaşar Yılmazkaya
Sayfalar 223 - 226
Makale Özeti |Tam Metin PDF

9.
PASİF SİGARA İÇİCİLİĞİ.
PASSIVE SMOKING
Ruşen Topallı
Sayfalar 227 - 231
Makale Özeti |Tam Metin PDF

10.
A-GRUBU BETA HEMOLİTİK STREPTOKOKLARIN NEDEN OLDUĞU AKUT TONSİLLOFARENJİTLERDE TANI VE TEDAVİ.
DIAGNOSIS AND TREATMENT OF TONSILLOPHARYNGITIS CAUSED BY GROUP A-BETA HEMOLYTIC STREPTOCOCCI
Ayça Vitrinel
Sayfalar 232 - 233
Makale Özeti |Tam Metin PDF

11.
E HEPATİTİ (OLGU SUNUMU)
HEPATITIS E (CASE REPORT)
İsmail H. Kara, Fuat Gürkan, Mehmet Boşnak, Bünyamin Dikici, Kenan Haspolat
Sayfalar 234 - 236
Makale Özeti |Tam Metin PDF

12.
AİLE HEKİMLERİNİN EĞİTİMİ.
GRADUATE TRAINING IN FAMILY MEDICINE
Okay Başak, İlhami Ünlüoğlu
Sayfalar 237 - 241
Makale Özeti |Tam Metin PDF

13.
Editöre Mektup

Sayfalar 243 - 246
Makale Özeti |Tam Metin PDF

14.
Literatürden Özetler

Sayfa 248
Makale Özeti

15.
Türkiyede ailelerin Psikolojik Örüntüleri.

Sayfa 249
Makale Özeti

16.
Aile Hekimliğinden Haberler.

Sayfa 250
Makale Özeti

LookUs & Online Makale