ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ - Türk Aile Hek Derg: 15 (1)
Cilt: 15  Sayı: 1 - 2011
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Birinci basamak hekimleri serviks kanseri ve HPV aşısı ile ilgili ne biliyorlar?
What do primary care physicians know about cervical cancer and HPV vaccine?
Mehtap Kartal, Tolga Günvar, Gizem Limnili, Şehnaz Hatipoğlu, Dilek Güldal
doi: 10.2399/tahd.11.001  Sayfalar 1 - 6
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
Multidisipliner bir özel çalışma modülü araştırması: Hipertansiyon hastalarının tedaviye uyumlarının incelenmesi*
A multidisciplinary special study module research: treatment compliance of patients with hypertension
Hatice Mert, Nilgün Özçakar, Emel Kuruoğlu
doi: 10.2399/tahd.11.007  Sayfalar 7 - 12
Makale Özeti |Tam Metin PDF

3.
Aile hekimliği uygulamasında birinci basamak laboratuvar hizmetleri
Primary level laboratory services in family medicine practice
İsmail Kasım, Mehmet Uğurlu, Yusuf Üstü, M.Taşkın Eğici, Muhammet Örnek
doi: 10.2399/tahd.11.013  Sayfalar 13 - 16
Makale Özeti |Tam Metin PDF

4.
Diyaliz hastalarının bakıcılarında bakım yükü ve depresyon
Depression and percieved burden in caregivers of dialysis patients
Gülsün Pürlüsoy, Didem Sunay, Tijen Şengezer, Ayşenur Yalçıntaş
doi: 10.2399/tahd.11.017  Sayfalar 17 - 23
Makale Özeti |Tam Metin PDF

DERLEME
5.
Birinci basamakta tinnitus ile başvuran hastaya yaklaşım
Approach to the patient with tinnitus in primary care
Özlem Tanrıöver, Müzeyyen Doğan, Zehra Tezvaran, Ayşenur Küçük Ceyhan
doi: 10.2399/tahd.11.024  Sayfalar 24 - 28
Makale Özeti |Tam Metin PDF

6.
Yeme bozukluklarına yaklaşım
Approach to eating disorders
Demet Güleç Öyekçin, Erkan Melih Şahin
doi: 10.2399/tahd.11.029  Sayfalar 29 - 35
Makale Özeti |Tam Metin PDF

OLGU SUNUMU
7.
Her iki koltukaltında ektopik meme dokusu
Bilateral axillary ectopic breast tissue
Nurhan Döner, Şirin Yaşar, Zehra Aşiran Serdar, Pembegül Güneş
doi: 10.2399/tahd.11.036  Sayfalar 36 - 38
Makale Özeti |Tam Metin PDF

EDITÖRE MEKTUP
8.
Bir aile hekimliği rüyası; RCGP

doi: 10.2399/tahd.11.039  Sayfalar 39 - 41
Makale Özeti |Tam Metin PDF

EDITÖRDEN
9.
Aile hekimleri için yaşlı sağlığına bütüncül yaklaşım

Sayfa 42
Makale Özeti

LookUs & Online Makale