ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ - Türk Aile Hek Derg: 15 (4)
Cilt: 15  Sayı: 4 - 2011
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Yasal tahliye istemiyle başvuran olgularda bakteriyel vajinozis prevalansı ve çeşitli faktörlerle ilişkisi
Prevalence of bacterial vaginosis and relationship of various factors in women seeking legal abortions
E.Zeynep Tuzcular Vural, Işık Gönenç, Murat Şerif Keçik, Gültekin Köse, Nurettin Aka, Rıza Adaleti
doi: 10.2399/tahd.11.167  Sayfalar 167 - 172
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
Kalple ilgili belirti ve bulguları olmayanlarda EKG analizi
ECG analysis in people without any cardiac sympoms and findings
Nurhan Doğan, Dilek Toprak, Ersel Onrat, Hüseyin Dursun
doi: 10.2399/tahd.11.173  Sayfalar 173 - 177
Makale Özeti |Tam Metin PDF

DERLEME
3.
Birinci basamakta çocuk istismarı ve ihmaline yaklaşım
Primary care approach in child abuse and neglect
Fulya Yarar, Füsun Yarış
doi: 10.2399/tahd.11.178  Sayfalar 178 - 183
Makale Özeti |Tam Metin PDF

OLGU SUNUMU
4.
Üst solunum yolu enfeksiyonu sonrası gelişen akut selim çocukluk çağı miyoziti
Acute benign myositis following upper respiratory tract infection in childhood
Halil Akbulut, Ümit Aydoğan, Servet Yüksel, Serkan Dilmen, Orhan Çınar, Mustafa Arduç, Oktay Sarı, Tunga Altunbulak, Kenan Sağlam
doi: 10.2399/tahd.11.184  Sayfalar 184 - 186
Makale Özeti |Tam Metin PDF

5.
Çocukluk çağında esansiyel hipertansiyon ve metabolik sendrom: Olgu sunumu
Primary hypertension and metabolic syndrome in childhood: a case report
Zeynep Günayı
doi: 10.2399/tahd.11.187  Sayfalar 187 - 190
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale