ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ - Türk Aile Hek Derg: 17 (4)
Cilt: 17  Sayı: 4 - 2013
BAŞMAKELE
1.
Disiplinime dokunma!
Do not intervene with my discipline!
Okay Başak
doi: 10.2399/tahd.13.00145  Sayfalar 145 - 146
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
Bir devlet hastanesinde acil servis çalışanlarına yönelik şiddet: şiddetin rapor edilme sıklığı
Violence towards healthcare staff at emergency departmant of a public hospital: the rate of reported events of violence
Fisun Vural, Seval Çiftçi, Şükran Fil, Ayşe Dura, Birol Vural
doi: 10.2399/tahd.13.92486  Sayfalar 147 - 152

3.
Talasemi majör tanısı olan hastalarda osteoporoz sıklığının değerlendirilmesi
Determination of osteoporosis frequency among the thalassemia major patients
Hatice Hamarat, Göknur Yorulmaz, Uğur Bilge, Özlem Demirpençe
doi: 10.2399/tahd.13.38247  Sayfalar 153 - 156

OLGU SUNUMU
4.
Kistik fibrozisli çocukta düzelmeyen öksürük nedeni olarak Pseudomonas aeruginosa pnömonisi: Olgu sunumu
Talasemi majör, osteoporoz, osteopeni.Pseudomonas aeruginosa pneumonia as cause of persistent cough in a child with cystic fibrosis: a case report
Ruhuşen Kutlu, Sevgi Pekcan, Derya Işıklar Özberk
doi: 10.2399/tahd.13.73792  Sayfalar 157 - 160

5.
Boyun ağrısı ve disfaji ile seyreden Forestier hastalığı
Forestier disease presenting with neck pain and dysphagia
Mehmet Ali Çetin, Sabri Köseoğlu, Doğan Atan, Tuğba Atan, Hacı Hüseyin Dere
doi: 10.2399/tahd.13.35744  Sayfalar 161 - 164

KLINIK MAKALE
6.
Avrupa’da birinci basamağın gücünü ölçmenin ve artırmanın önemi: Uluslararas› karşılaştırmalı bir çalışmanın sonuçları.
The importance of measuring and improving the strength of primary care in Europe: results of an international comparative study
Donne Sofia Kringos
doi: 10.2399/tahd.13.00165  Sayfalar 165 - 179

7.
Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği 12. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi Bildiri Özetleri
Abstracts presented at the Twelfth National Family Medicine Congress, 15-19 May 2013, Kufladas›, Ayd›n, Turkey

doi: 10.2399/tahd.13.00180  Sayfalar 180 - 194
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale