ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ - Türk Aile Hek Derg: 21 (2)
Cilt: 21  Sayı: 2 - 2017
KLINIK MAKALE
1.
16. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi’ne yaklaşırken
Approaching the 16th National Family Medicine Congress
Esra Saatçı
doi: 10.15511/tahd.17.00249  Sayfa 49
Makale Özeti

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
Üniversite öğrenci ve çalışanlarının diyabet riski ve beslenme alışkanlıklarının değerlendirilmesi
Evaluation of diabetes risk and eating habits of university students and personnel
Burcu Doğan, Nurdan Yörük, Can Öner, Gülcan Yavuz, Aytekin Oğuz
doi: 10.15511/tahd.17.00250  Sayfalar 50 - 55

3.
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi polikliniğine başvuran hastaların birinci basamakta yönetimi
Management of patients at primary care who admit to a Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery department outpatient clinic
Ayben Mübeccel Kocaöz, Deniz Kocaöz, Didem Sunay
doi: 10.15511/tahd.17.00256  Sayfalar 56 - 65

4.
İstanbul kadı sicillerinden bir örnek Evde Bakım için bir başlangıç tarihi: 1766 tarihli bir belge
An example of Istanbul sharia court records (Ser’iyye Sicilleri) a start date for Home Care: A document date 1766
Nilüfer Demirsoy
doi: 10.15511/tahd.17.00266  Sayfalar 66 - 73

DERLEME
5.
Dördüncül koruma: Önce zarar verme
Quaternary prevention: First, do not harm
Melahat Akdeniz, Ethem Kavukçu
doi: 10.15511/tahd.17.00274  Sayfalar 74 - 81

6.
Periyodik sağlık muayenelerine genel bakış
Periodic health examinations: An overview
Emrah Ersoy, Esra Saatçı
doi: 10.15511/tahd.17.00282  Sayfalar 82 - 89

OLGU SUNUMU
7.
Pediatrik hastada üriner sistem tüberkülozu
Tuberculosis of the urinary tract in pe diatric patient
Hatice Dülek, Işık Gönenç, Mebrure Yazıcı, Zeynep Tuzcular Vural
doi: 10.15511/tahd.17.00290  Sayfalar 90 - 93

LookUs & Online Makale