ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ - Türk Aile Hek Derg: 25 (4)
Cilt: 25  Sayı: 4 - 2021
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
Danışma Kurulu
Advisory Board

Sayfalar II - III

3.
İçindekiler
Contents

Sayfa IV

4.
Yayın Kuralları
Instructions for Authors

Sayfalar V - VII

5.
Editörden
Editorial

Sayfa VIII

ORİJİNAL ARAŞTIRMA
6.
Üçüncü Basamak Üniversite Hastanesi Aile Hekimliği Polikliniğinde Erişkin Bağışıklanma Durumu ve Etkileyen Faktörler
Adult Immunisation Status and The Affecting Factors In A Tertiary University Hospital Family Medicine Clinic
Banu Sarıgül, Başak Korkmazer, Aylin Asa Afyoncu, Erkan Melih Şahin
doi: 10.54308/tahd.2021.30592  Sayfalar 105 - 112

7.
Kırsalda Yaşayan Doğurganlık Çağındaki Kadınlarda Premenstrüel Sendrom Sıklığı ve İlişkili Faktörler: Kesitsel Bir Çalışma
Premenstrual Syndrome Prevalence and Related Factors in Women of Reproductive Age Living in Rural Areas: A Cross-sectional Study
Muhammet Kızmaz, Funda Gökgöz Durmaz, Ezgi Döner, Mehmet Emre Ay, Burcu Kumtepe Kurt
doi: 10.54308/tahd.2021.74046  Sayfalar 113 - 119

8.
Adolesanlarda İnternet Bağımlılığının Aile İçi Uyuma ve Okul Başarısına Etkileri
The Effects of Internet Addiction on Family Relations and School Success in Adolescents
Görkem Çalık, Çağdaş Emin Maç, Güzin Zeren Öztürk
doi: 10.54308/tahd.2021.51523  Sayfalar 120 - 127

9.
COVID-19 Temaslılarının Özellikleri ve Pozitif Olguya Dönüşüm Oranları
Characteristics of COVID-19 Contacts and Conversion Rates to Positive Cases
Şerafettin Ceylan, Süleyman Mertoğlu, İlhan Emre Tertemiz
doi: 10.54308/tahd.2021.22931  Sayfalar 128 - 136

10.
Sağlık İnanç Modeli ile Erkeklerin Prostat Kanseri Taramalarına İlişkin İnanç ve Algı Düzeyleri ile Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi
An Evaluation of Men’s Beliefs and Perceptions and Affecting Factors on Prostate Cancer Screenings with the Health Belief Model
Nur Demirbaş, Mustafa Onmaz
doi: 10.54308/tahd.2021.52714  Sayfalar 137 - 144

LookUs & Online Makale