ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ - Türk Aile Hek Derg: 26 (1)
Cilt: 26  Sayı: 1 - 2022
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
Danışma Kurulu
Advisory Board

Sayfalar II - III

3.
İçindekiler
Contents

Sayfa IV

4.
Yayın Kuralları
Instructions for Authors

Sayfalar V - VII

5.
Editörden
Editorial

Sayfa VIII

ORİJİNAL ARAŞTIRMA
6.
Yaşlı Bireylerin Kronik Hastalık Sayıları ile Aile Hekimliğine Başvurularının İncelenmesi: Tek Birimlik Retrospektif Çalışma
The Number of Chronic Diseases of Elderly People and Their Visits to a Family Health Centre: A Single Unit Retrospective Study
Abdulkadir Kaya, Zerrin Gamsızkan
doi: 10.54308/tahd.2022.22932  Sayfalar 1 - 5

7.
Tıp Fakültesi Dönem 5 ve 6 Öğrencilerinin Melanom Hakkında Farkındalığı: Tanımlayıcı Bir Çalışma
Fifth and Sixth Grade Medical Faculty Students’ Awareness About Melanoma: A Descriptive Study
Hilal Aksoy, Derya Demir Uyan, Kübra Dağcıoğlu, Merve Durmuş, Emre Sarı, İzzet Fidancı, Duygu Ayhan Başer, Mustafa Cankurtaran
doi: 10.54308/tahd.2022.29392  Sayfalar 6 - 11

8.
Gebe Okulu Eğitimlerinin Doğum Korkusu Üzerine Etkisi
The Effect of Pregnancy School Training on Fear of Birth
Bahadır Yazıcıoğlu, Erdinç Yavuz
doi: 10.54308/tahd.2022.98608  Sayfalar 12 - 16

9.
Aile Hekimlerinin İletişim Becerileriyle Hastaya Yaklaşımları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Relationship Between the Communication Skills of Family Physicians and their Approach to the Patient
Özlem Aynaoğlu Hakverdi
doi: 10.54308/tahd.2022.58561  Sayfalar 17 - 24

OLGU SUNUMU
10.
COVID-19 Pandemisinde Dezenfektan Kullanımına Bağlı Kontakt Dermatit Olgusu
A Case of Contact Dermatitis due to Disinfectant Use in COVID-19 Pandemic
İzzet Fidancı, Bilal Bulut, Hilal Aksoy, Duygu Ayhan Başer, Mustafa Cankurtaran
doi: 10.54308/tahd.2022.30092  Sayfalar 25 - 27

LookUs & Online Makale