ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ - Türk Aile Hek Derg: 26 (2)
Cilt: 26  Sayı: 2 - 2022
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
Danışma Kurulu
Advisory Board

Sayfalar II - III

3.
İçindekiler
Contents

Sayfa IV

4.
Yayın Kuralları
Instructions for Authors

Sayfalar V - VII

5.
Editörden
Editorial

Sayfa VIII

ORİJİNAL ARAŞTIRMA
6.
Tıp Uzmanlık Öğrencilerinde Ruhsal Liderlik ve Tükenmişlik Sendromu İlişkisi
The Relationship between Spiritual Leadership and Burnout Syndrome in Medical Residency Students
Mahmut Sami Yıldız, Özge Börklü Doğan, Akın Dayan
doi: 10.54308/tahd.2022.97269  Sayfalar 29 - 36

7.
Kanser Hastalarında Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı
Hepatitis B and Hepatitis C Seroprevalence in Cancer Patients
Habibe İnci, Nergiz Aşkın, Fatih İnci, Fatih Karataş
doi: 10.54308/tahd.2022.72691  Sayfalar 37 - 42

8.
Sütçocukluğu Döneminde Çocukların Anne Sütü Alma Özellikleri ve İlişkili Faktörler: Birinci Basamak Tabanlı Kesitsel Bir Çalışma
Breastfeeding Characteristics and Associated Factors of Children in Infancy: A Cross-sectional Study Based on Primary Care
Betül Yılmaz, Melda Dibek Büyükdinç, Münevver Kaynak Türkmen, Okay Başak
doi: 10.54308/tahd.2022.17363  Sayfalar 43 - 52

9.
Ailelerinde Hipertansiyon Hastası Olan Kişilerde Hipertansiyon Gelişiminin Önlenmesiyle İlgili Tutumlar: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
Attitudes towards the Prevention of Hypertension Development in Individuals who have a Family Member with Hypertension: A Scale Development Study
Zühal Albayrak, Tijen Şengezer
doi: 10.54308/tahd.2022.52296  Sayfalar 53 - 65

10.
Varfarin Kullanan Hastaların Tedaviye Uyumu ve Hedef INR Değerini Etkileyen Faktörler
Compliance of Patients Using Warfarin to The Treatment and The Factors Affecting The Target INR
Efkan Kenan, Yasemin Korkut Kurtoğlu
doi: 10.54308/tahd.2022.86547  Sayfalar 66 - 71

HABERLER
11.
2021'e Genç Bir Bakış
A Young Look at 2021
İkbal Hümay Arman, Rabia Eroğlu Kılaç, Ali Özturk, Demet Yılmaz, Süheyla Atalay Kahraman, Halil Volkan Tekayak
Sayfalar 72 - 76
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale