ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ - Türk Aile Hek Derg: 8 (1)
Cilt: 8  Sayı: 1 - 2004
1.
Nonalkolik Yağlı Karaciğer: Karaciğerin En Sık Görülen Hastalığı
NONALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE: THE MOST COMMONLY OCCURING LIVER DISEASE
Deniz Güney Duman, Nurdan Tözün
Sayfalar 9 - 13
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
Kayseri’de Ebelerin Gebe ve İzlemlerinin Etkinliği*
THE EFFICIENCY OF FOLLOW-UP BY MIDWIVES OF THE PREGNANT WOMEN AND INFANTS IN KAYSERI
Fevziye Çetinkaya, Melis Naçar, Ayşegül Aslan, Yusuf Öztürk
Sayfalar 14 - 19
Makale Özeti |Tam Metin PDF

3.
Birinci Basamakta Depresyon Tedavisinin Etkinliği*
EFFICACY OF DEPRESSION MANAGEMENT IN PRIMARY CARE
Cahit Özer, Fatma Nur Eneç Can, Zafer Tunç, Ömer Aydemir, Zekeriya Aktürk, Nezih Dağdeviren
Sayfalar 20 - 23
Makale Özeti |Tam Metin PDF

4.
Uzmanlık Öğrencilerinin Antibiyotik Kullanım Ölçütleri*
ANTIBIOTIC PRESCRIBING CRITERIA OF RESIDENTS
Serpil Aydın, Füsun Yarış
Sayfalar 24 - 29
Makale Özeti |Tam Metin PDF

5.
Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Adli Olgu ve Raporlar
FORENSIC CASES AND REPORTS IN PRIMARY HEALTH CARE
M. Sunay Yavuz, Serpil Aydın
Sayfalar 30 - 33
Makale Özeti |Tam Metin PDF

6.
Febril Konvülsiyona Güncel Bakış
AN UPDATE ON FEBRILE SEIZURES
İhsan Kafadar, Andreas Hahn, Bernd A. Neubauer
Sayfalar 34 - 40
Makale Özeti |Tam Metin PDF

7.
Devlet Eğitim Hastanelerinde Aile Hekimliği İhtisası: Önemli Eğitim Farklılıkları

Sayfa 41
Makale Özeti

LookUs & Online Makale