ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ - Türk Aile Hek Derg: 8 (2)
Cilt: 8  Sayı: 2 - 2004
1.
Servikal Miyelopatinin Tanı ve Tedavisi
THE DAGNOSIS AND TREATMENT OF CERVICAL MYELOPATHY
Murat Bezer, Mesut Fatih, Bülent Erol, Barış Kocaoğlu, Osman Güven
Sayfalar 57 - 62
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
Çukurova Üniversitesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Sigara İçme Davranışları ve Uyum Özellikleri
SMOKING BEHAVIOR AND ADAPTATION LEVELS OF FIRST YEAR STUDENTS OF CUKUROVA UNIVERSTY
Esra saatçı, Serpil İnan, Nafiz Bozdemir, Ersin Akpınar, Güney Ergün
Sayfalar 63 - 68
Makale Özeti |Tam Metin PDF

3.
Lise Öğrencilerinin İlkyardım Bilgisinin ve Dağıtılan İlkyardım Kitapçığından Yararlanma Düzeyinin Değerlendirilmesi*
ASSESSEMENT OF FIRST AID KNOWLEDGE OF HIGH SCHOOL STUDENTS AND THEIR GAINS IN KNOWLEDGE AFTER DISTRIBUTION OF FIRST AID BOOKLETS
Songül A. Vaizoğlu, Neşe E. Akın, Emin Özkaya, Hasan Söylemez, Aykut Tantan, Derya Uğurlu, Özgüç Umaç, Nilüfer Matur, Çağatay Güler
Sayfalar 69 - 74
Makale Özeti |Tam Metin PDF

4.
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servislerine Başvuran Ev Kazası Olgularının Değerlendirilmesi*
THE EVALUATION OF HOME ACCIDENT CASES APPLYING TO THE EMERGENCY DEPARTMENT OF DICLE UNIVERSITY MEDICAL FACULTY
Gamze E. Bucaktepe, İsmail Hamdi Kara, Özcan Özdemir
Sayfalar 75 - 79
Makale Özeti |Tam Metin PDF

5.
Birinci Basamak Hekiminin Yeme Bozukluğu Yakınmasına Yaklaşımı: Bir Olgu*
APPROACH OF A PRIMARY CARE PHYSICIAN TO EATING DISORDERS: A CASE PRESENTATION
Pemra C. Ünalan, Serap Çifçili
Sayfalar 80 - 84
Makale Özeti |Tam Metin PDF

6.
Bir Olgu Eşliğinde Kusma Semptomu ve Birinci Basamaktaki Önemi
VOMITING AND ITS IMPORTANCE IN PRIMARY-CARE: A CASE REPORT
Erol Aktunç, Murat Kalaycı, Murat Ünalacak, Şeniz Kavak, Ferda Çağavi, Nejat Demircan
Sayfalar 85 - 89
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale