ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Meme ağrısı şikayetiyle polikliniğimize müracaat eden hastalardaki meme kanseri sıklığının araştırılması [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2010; 14(1): 8-12 | DOI: 10.2399/tahd.10.008

Meme ağrısı şikayetiyle polikliniğimize müracaat eden hastalardaki meme kanseri sıklığının araştırılması

M.Gökhan Bilgin1, Ümit Aydoğan2, Sibel Bilgin3, Oktay Sarı4, Halil Akbulut4, Y.Çetin Doğaner4, Kenan Sağlam5, Turgut Tufan6
1GATA Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Op. Dr., Ankara
2GATA Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr., Ankara
3Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Ankara
4GATA Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Dr., Ankara
5GATA Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Prof. Dr., Ankara
6GATA Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Prof. Dr., Ankara

Anahtar Kelimeler: Meme ağrısı, kanser, sıklık.

Breast cancer frequency among patients who applied to our outpatient department for breast pain

M.Gökhan Bilgin1, Ümit Aydoğan2, Sibel Bilgin3, Oktay Sarı4, Halil Akbulut4, Y.Çetin Doğaner4, Kenan Sağlam5, Turgut Tufan6
1GATA Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Op. Dr., Ankara
2GATA Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr., Ankara
3Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Ankara
4GATA Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Dr., Ankara
5GATA Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Prof. Dr., Ankara
6GATA Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Prof. Dr., Ankara

Keywords: Breast pain, cancer, frequency.

M.Gökhan Bilgin, Ümit Aydoğan, Sibel Bilgin, Oktay Sarı, Halil Akbulut, Y.Çetin Doğaner, Kenan Sağlam, Turgut Tufan. Breast cancer frequency among patients who applied to our outpatient department for breast pain. Türk Aile Hek Derg. 2010; 14(1): 8-12
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale